Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej ogłasza postępowanie kwalifikacyjne do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.

 

Liczba stanowisk i wymiar etatu: 2/1.

Stanowisko proponowane: stażysta w służbie przygotowawczej.

Stanowisko docelowe (etatowe): starszy ratownik.

System pełnienia służby: zmianowy.

Miejsce pełnienia służby: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej, ul. Strażacka 10, 41-710 Ruda Śląska.

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze.

Druk nr 1 do pobrania.

Druk nr 2 do pobrania.

Wyniki po I etapie naboru:

Wyniki I Etapu naboru - 11.10.2019 r.

Wyniki po II etapie naboru:

Wyniki II Etapu naboru - 15.10.2019 r.

Wyniki po III i IV etapie naboru:

Wyniki III i IV Etapu naboru - 16.10.2019 r.

Wyniki po V etapie naboru:

Wyniki V Etapu naboru - 22.10.2019 r.

Wyniki po VI etapie naboru:

Wyniki VI Etapu naboru - 24.10.2019 r.

 

Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego