Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie ŚląskiejStopień, imię i nazwisko:

bryg. mgr inż. Paweł Skwira

Funkcja:

Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Rudzie Śląskiej

Telefon: (32) 244-70-60

tel fax;   (32) 244-70-77

Godziny przyjęć interesantów: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.