Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej


OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA BIULETYN:

Imię i nazwisko: Stanisław Gebauer

Telefon: (32) 244-70-60


e-mail:stanislaw.gebauer@kmpspruda.pl