Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej


1. Komórkami organizacyjnymi Komendy Miejskiej są :

 1) Sekcja Operacyjno - Szkoleniowa, 
 2) Sekcja Kontrolno - Rozpoznawcza,
 3) Sekcja Kwatermistrzowsko - Techniczna,
 4) Sekcja Finansów,
 5) Sekcja ds. Organizacyjno - Kadrowych,
 6) stanowisko służby BHP,
 7) stanowisko spraw obronnych,
 8) stanowisko - pełnomocnik ochrony informacji niejawnych i kancelarii tajnej.

2. Zadania określone w ust. 1 pkt.5, 6, i 7 realizowane są przez Wydział Operacyjno - Kontrolno - Rozpoznawczy

3. W skład komendy miejskiej wchodzą następujące jednostki ratowniczo-gaśnicze:

 1) Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr.1 z siedzibą w Rudzie Śląskiej - Wirek ul. Strażacka 10
 2) Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2 z siedzibą w Rudzie Śląskiej - Orzegów ul. Kard. A. Hlonda 39