Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej

Osoba odpowiedzialna: Stanislaw Gebauer

Telefon: (32) 244-70-71

Fax: (32) 244-70-77

e-mail: stanislaw.gebauer@kmpspruda.pl

Godziny urzędowania:


Lista zbiorów archiwum

Zasady udostępniania