Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej

"Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 125) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015 r., poz. 719) informuję, że w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Strażackiej 10, 41-710 Ruda Śląska, jest dostępny jawny rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych.

W celu ustalenia szczegółów udostępnienia treści rejestru proszę o kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji pod numerem telefonu 32 244 70 60 wewn. 71″.

„Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 125) informuję, że w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Strażackiej 10, 41-710 Ruda Śląska, są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, adekwatne do celów w związku, z którymi zostały przez Państwa przekazane do KM PSP. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.”

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Rudzie Śląskiej

 
41-710 Ruda Śląska
ul.Strażacka 10
e-mail: pspruda@katowice.kwpsp.gov.pl
adres elektronicznej skrzynki podawczej Komendy Miejskiej PSP w Rudzie Śląskiej na platformie ePUAP: 
/KMPSPRudaSlaska/SkrytkaESP
strona www: http://www.kmpspruda.pl
TELEFON: (32) 244-70-60; FAX (32) 244-70-77
Rzecznik prasowy :

st. kpt. Mariusz Kita 

tel: 728607542

Strażnica kolor