Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej

Wydruk z serwisu BIP, dn. 

Przetarg nieograniczony "Naprawa samochodu pożarniczego z drabiną mechaniczną w Komendzie Miejskiej PSP w Rudzie Śląskiej."

Link do ogłoszenia zamieszczonego na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7ed9ff82-5bc0-48d9-b796-719fc4c1972d

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz treść ogłoszenia zamieszczonego na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych w formacie: pdf:

SIWZ-05.11.2018 r..pdf

Ogłoszenie o zamówieniu-05.11.2018 r..pdf

Informacja z otwarcia ofert-19.11.2018 r..pdf