Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej

Wydruk z serwisu BIP, dn.

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Rudzie Śląskiej

 
41-710 Ruda Śląska
ul.Strażacka 10
e-mail: pspruda@katowice.kwpsp.gov.pl
adres elektronicznej skrzynki podawczej Komendy Miejskiej PSP w Rudzie Śląskiej na platformie ePUAP: 
/KMPSPRudaSlaska/SkrytkaESP
strona www: http://www.kmpspruda.pl
TELEFON: (32) 244-70-60; FAX (32) 244-70-77

Rzecznik prasowy :

mł. bryg. Paweł Skwira

tel: 695-383-065

straznica