Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej

Wydruk z serwisu BIP, dn.Stopień, imię i nazwisko:

Magdalena Brysz

Stanowisko:

Sekretarka tel. (32) 244-70-71

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Numer pokoju: 2