Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej

Wydruk z serwisu BIP, dn.Stopień, imię i nazwisko:
mł. bryg. mgr Andrzej Małysiak

stanowisko:
Komendant Miejski PSP w Rudzie Śląskiej

tel. (32) 244-70-71
fax (32) 244-70-77

e-mail: andrzej.malysiak@kmpspruda.pl

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

skargi i wnioski:przyjmowane są przez Komendanta w każdy poniedziałek tygodnia od godziny 13.00 do godziny 15.30

Zadania i Kompetencje Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej