Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej

Wydruk z serwisu BIP, dn.Stopień, imię i nazwisko:
mł. bryg. mgr Andrzej Małysiak

stanowisko:
Komendant Miejski PSP w Rudzie Śląskiej

tel. (32) 244-70-71
fax (32) 244-70-77

e-mail: andrzej.malysiak@kmpspruda.pl

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Komendant Miejski PSP w Rudzie Śląskiej w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w każdy wtorek
w godz. 14.30 - 16.30
(powyższe należy uzgodnić telefonicznie pod numerem telefonu: 32 244-70-71).


Zadania i Kompetencje Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej