Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej
Organizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego:

1. Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, powołane przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej realizuje zadania w zakresie zintegrowanego systemu działalności operacyjnej jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz innych jednostek ochrony przeciwpożarowej. Funkcjonuje w sieci stanowisk kierowania Państwowej Straży Pożarnej w województwie śląskim.
2. Służbę w Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego w Rudzie Śląśkiej pełnią strażacy Państwowej Straży Pożarnej w systemie zmianowym 24x48.
3. Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego stanowi integralną część Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.


Zadania Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego :

1. Przyjmowanie zgłoszeń o zagrożeniach i dysponowanie siłami i środkami jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz innych służb do akcji ratowniczych na terenie miasta Ruda Śląska.
2. Koordynacja działań ratowniczych na terenie miasta w zakresie czynności operacyjnych wynikających z podjęcia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.
3. Przyjmowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie meldunków o udziale jednostek ochrony przeciwpożarowej w likwidacji skutków pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof technicznych, chemicznych, ekologicznych i innych zdarzeń i przekazywanie tych informacji do Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego.
4. Dokonywanie bieżącej oceny sytuacji w zakresie występujących pożarów i innych miejscowych zagrożeń, oraz ich operacyjnego zabezpieczenia
5. Przyjmowanie i rejestrowanie bieżących meldunków o stanie sił i środków Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego i przekazywanie tych informacji do Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego.
6. Współdziałanie z innymi instytucjami miejskimi w podejmowaniu decyzji zwalczania zaistniałych pożarów i innych miejscowych zagrożeń, oraz likwidacji skutków ich występowania.
7. Dysponowanie siłami i środkami Państwowej Straży Pożarnej, jednostek wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, oraz innych jednostek na terenie miasta Ruda Śląska, wg ustalonych zasad dysponowania.
8. Prowadzenie ewidencji „specjalistów”, oraz dysponowanie nimi wg odrębnych ustaleń.
9. Powiadamianie przełożonych, oraz władz miejskich o zagrożeniach występujących na terenie miasta Ruda Śląska.
10. Prowadzenie komputerowych baz danych.
11. Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji Miejskiego Stanowiska Kierowania.
12. Utrzymywanie stałej łączności ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego w Katowicach.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3046
Treść wprowadził(a): Gebauer Stanisław, 2015-07-21 08:30:17
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-02-06 09:52:26