Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej

Wydruk z serwisu BIP, dn.


1. Komórkami organizacyjnymi Komendy Miejskiej są :

 1) Wydział Operacyjno - Kontrolno - Rozpoznawczy, w tym Stanowsiko Kierowania Komendanta Miejskiego, 
 2) Sekcja Kwatermistrzowsko - Techniczna,
 3) Sekcja Finansów,
 4) Sekcja ds. Organizacyjno - Kadrowych, 
 5) stanowisko służby BHP,
 6) stanowisko spraw obronnych,
 7) stanowisko - pełnomocnik ochrony informacji niejawnych i kancelarii tajnej .

2. Zadania określone w ust. 1 pkt.5, 6, i 7 realizowane są przez Wydział Operacyjno - Kontrolno - Rozpoznawczy

3. W skład komendy miejskiej wchodzą następujące jednostki ratowniczo-gaśnicze:

 1) Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr.1 z siedzibą w Rudzie Śląskiej - Wirek ul. Strażacka 10
 2) Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2 z siedzibą w Rudzie Śląskiej - Orzegów ul. Kard. A. Hlonda 39