Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej


"Na podstawie art. 36a ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1182) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015 r., poz. 719) informuję, że w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Strażackiej 10, 41-710 Ruda Śląska, jest dostępny jawny rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych.

W celu ustalenia szczegółów udostępnienia treści rejestru proszę o kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji pod numerem telefonu 32 244 70 60 wewn. 71″.

„Na podstawie art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1182) informuję, że w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Strażackiej 10, 41-710 Ruda Śląska, są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, adekwatne do celów w związku, z którymi zostały przez Państwa przekazane do KM PSP. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.”

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Rudzie Śląskiej

 
41-710 Ruda Śląska
ul.Strażacka 10
e-mail: pspruda@katowice.kwpsp.gov.pl
adres elektronicznej skrzynki podawczej Komendy Miejskiej PSP w Rudzie Śląskiej na platformie ePUAP: 
/KMPSPRudaSlaska/SkrytkaESP
strona www: http://www.kmpspruda.pl
TELEFON: (32) 244-70-60; FAX (32) 244-70-77
Rzecznik prasowy :

mł. bryg. Paweł Skwira

tel: 695-383-065

straznica

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:69988
Treść wprowadził(a): Gebauer Stanisław, 2018-05-28 17:14:33
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-05-28 16:30:34